بازی زندگی اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور و یك دریچه كه از آن به ازدحام كوچه ی خوشبخت بنگرم فروغ فرخزاد tag:http://khateratekhial.mihanblog.com 2020-10-18T11:47:34+01:00 mihanblog.com این نیز بگذرد 2020-10-17T21:23:00+01:00 2020-10-17T21:23:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/512 نگار هرروزی که میگذره بیشتر حسرت خوشیای قبل رو میخورم. ترسناک ترش اینجاس که فردا حسرت امروزمو قراره داشته باشم . هرروزی که میگذره بیشتر حسرت خوشیای قبل رو میخورم.

ترسناک ترش اینجاس که فردا حسرت امروزمو قراره داشته باشم .

]]>
بهترینا اینجاس 2019-10-22T07:07:00+01:00 2019-10-22T07:07:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/511 نگار نم نم بارون ، بوی کاهگل ، ی لیوان قهوه داغ ، صدای یاکریم ، ریختن قطره های بارون از گلدونا روی زمین و کارگاه گلدوزی و ارامش... فکر کنم بتونم تو همین لحظه بمیرم ... نم نم بارون ، بوی کاهگل ، ی لیوان قهوه داغ ، صدای یاکریم ، ریختن قطره های بارون از گلدونا روی زمین و کارگاه گلدوزی و ارامش...

فکر کنم بتونم تو همین لحظه بمیرم ...

]]>
عادت 2019-06-28T19:01:00+01:00 2019-06-28T19:01:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/510 نگار عادتها قرار نیس همیشه کارای خاص و سنگینی باشن.عادت ممکنه چک کردن گوشی تو راه خونه ، لبخند قبل خواب ، حاضر شدن سر تایم مشخص باشه. حتی همین عادتای ساده و مسخره هم ترکشون سخته . تازه اگه مجبورت کنن و ازت بخوان که ترک کنی سخترم میشه . اگه بدون دلیلم باشه که میتونه یه سلاح به حساب بیاد. سلاح فرسایشی روحی !... عادتها قرار نیس همیشه کارای خاص و سنگینی باشن.عادت ممکنه چک کردن گوشی تو راه خونه ، لبخند قبل خواب ، حاضر شدن سر تایم مشخص باشه.

حتی همین عادتای ساده و مسخره هم ترکشون سخته . تازه اگه مجبورت کنن و ازت بخوان که ترک کنی سخترم میشه . اگه بدون دلیلم باشه که میتونه یه سلاح به حساب بیاد. سلاح فرسایشی روحی !...

]]>
ترور شخصیت 2019-06-15T19:31:43+01:00 2019-06-15T19:31:43+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/509 نگار واسه تو یه حرفه سادسواسه اون شاید اثرش از بمب اتمم بیشتر باشه.خیلی راحت تر از زخم جسمی میشه زخم روحی ایجاد کرد.ولی چون این چشمای دروغگو نمیبینه ، کسیم پیگیرش نمیشه. واسه اون شاید اثرش از بمب اتمم بیشتر باشه.خیلی راحت تر از زخم جسمی میشه زخم روحی ایجاد کرد.ولی چون این چشمای دروغگو نمیبینه ، کسیم پیگیرش نمیشه.]]> گم شدم 2019-02-15T21:06:00+01:00 2019-02-15T21:06:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/508 نگار هروقت به اخرش فکر نکنی ، آخرش به اولش فکر میکنی .... همیشه میگم این شعارا و سبک زندگیا واسه بقیه اس نه من. مشکلا ،دردسرا، پیشنهادا و.... . ولی گاهی زندگی اونقد پیچیده میشه که سر نخ زندگی از دست ادم در میره. به اولش که هیچی ؛ دیگه حتی به قبل از بوجود اومدنشم فکر کنی فایده نداره . آخرش فقط یه چیز نصیبت میشه : ی ذهن مشغول و درهم. یه سبک زندگی استرسی و بی خوابی شبونه و مشکلایی ک ندونی از کجا میشه شروع به حلشون کرد. هروقت به اخرش فکر نکنی ، آخرش به اولش فکر میکنی ....

همیشه میگم این شعارا و سبک زندگیا واسه بقیه اس نه من. مشکلا ،دردسرا، پیشنهادا و.... . ولی گاهی زندگی اونقد پیچیده میشه که سر نخ زندگی از دست ادم در میره. به اولش که هیچی ؛ دیگه حتی به قبل از بوجود اومدنشم فکر کنی فایده نداره . آخرش فقط یه چیز نصیبت میشه : ی ذهن مشغول و درهم. یه سبک زندگی استرسی و بی خوابی شبونه و مشکلایی ک ندونی از کجا میشه شروع به حلشون کرد.

]]>
همیشه مراقب باشیم 2018-11-14T19:35:00+01:00 2018-11-14T19:35:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/507 نگار بعضی وقتا تو فکرمون برای ایندمون برنامه میریزیم. گاهی اونقدر شرایط سخت میشه که میایم تو فکرمونم خودمونو محدود میکنیم و به حداقلا برای ایندمون قانع میشیم که همین باعث پیشرفت نکردنمون میشه. قدیمیا میگفتن مواظب حرف و فکرات باش .شاید یهو فرشته آمین بغلت بود و بعد حرفت آمین بگه و براورده بشه.جدیدیا میگن کائنات انرژی خودتو بهت برمیگردونه..... پس بیاین حتی توی فکرامون تویه شرایط سخت زندگیمون خودمونو محدود نکنیم. به کم فکر نکنیم و واسه خودمون بالابالاها جایگاه در نظر بگیریم. بعضی وقتا تو فکرمون برای ایندمون برنامه میریزیم.

گاهی اونقدر شرایط سخت میشه که میایم تو فکرمونم خودمونو محدود میکنیم و به حداقلا برای ایندمون قانع میشیم که همین باعث پیشرفت نکردنمون میشه.

قدیمیا میگفتن مواظب حرف و فکرات باش .شاید یهو فرشته آمین بغلت بود و بعد حرفت آمین بگه و براورده بشه.جدیدیا میگن کائنات انرژی خودتو بهت برمیگردونه.....


پس بیاین حتی توی فکرامون تویه شرایط سخت زندگیمون خودمونو محدود نکنیم. به کم فکر نکنیم و واسه خودمون بالابالاها جایگاه در نظر بگیریم.

]]>
رودربایستی 2018-08-26T18:52:00+01:00 2018-08-26T18:52:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/506 نگار باهاش رودرواسی دارم اره باو تو رو درواسی گیر کردم قبول کردم تو رو درواسی نشد بهش نه بگم نمیدونم این رودرواسیایی ک این چن وخته زندگیمو پیچیده کرده واقعا رودرواسیه یا عدم اعتماد ب نفس یا ترحم... هر کوفتی که هست واقعا داره نابودم میکنه.دیگه داره جوری میشه بخاطر بقیه و خوشایندشون جورچینامو میچینم نه خودم. شایدم چون همه این اتفاقا فقط مختص ب خودم نی یکم برام سخته.بلاخره من یه طرف ماجراهام و طرفای دیگم ادمای دیگه.شاید بخاطر لطفایی ک بهم داشتن و کمکاشون تو شرایط بحرانی باید کوتا بیام تا نمک ب حروم باهاش رودرواسی دارم

اره باو تو رو درواسی گیر کردم قبول کردم

تو رو درواسی نشد بهش نه بگم

نمیدونم این رودرواسیایی ک این چن وخته زندگیمو پیچیده کرده واقعا رودرواسیه یا عدم اعتماد ب نفس یا ترحم...

هر کوفتی که هست واقعا داره نابودم میکنه.دیگه داره جوری میشه بخاطر بقیه و خوشایندشون جورچینامو میچینم نه خودم.

شایدم چون همه این اتفاقا فقط مختص ب خودم نی یکم برام سخته.بلاخره من یه طرف ماجراهام و طرفای دیگم ادمای دیگه.شاید بخاطر لطفایی ک بهم داشتن و کمکاشون تو شرایط بحرانی باید کوتا بیام تا نمک ب حروم حساب نشم.....

چقد قضاوت در مورد خودم سختتر از در مورد دیگرانه.واسه دیگران خیلی راحتتر حکم میدما.اینجور وختاس ک کلهم دچار یاس فلسفی میشم ک چجور اصن من قضاوت کردم درموردشون؟؟چطور ب خودم همچین اجازه ای دادم...

و من اینگونه در یک لوپ گرفتار شدم.

]]>
خاله خرسه 2018-07-09T17:58:00+01:00 2018-07-09T17:58:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/505 نگار چجوری میشه دوست و از بدخواه جدا کرد؟؟ چجوری میشه دوستیه خاله خرسه رو فهمید؟ چجوری میشه بهشون بفهمونی دخالت نکنن بعضی وقتا چقد توضیح یه سری بدیهیات سخت میشه چجوری میشه دوست و از بدخواه جدا کرد؟؟

چجوری میشه دوستیه خاله خرسه رو فهمید؟

چجوری میشه بهشون بفهمونی دخالت نکنن

بعضی وقتا چقد توضیح یه سری بدیهیات سخت میشه

]]>
... 2018-06-08T18:42:00+01:00 2018-06-08T18:42:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/504 نگار الان دقیقا وسط اون روزاییم که برای دیقه به دیقه اش برنامه داشتم... الان دقیقا وسط اون روزاییم که برای دیقه به دیقه اش برنامه داشتم...

]]>
من میترسم عقب بکشم 2018-01-25T19:47:00+01:00 2018-01-25T19:47:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/503 نگار خیلی وقتا میدونی الان باید بکشی کنار ولی نمیکشی. میترسی . شرایط نمیذاره. کم کم زیر این فشار داغون میشی ولی این فوبیایی که پیدا کردی نمیذاره راه درستتو ادامه بدی... خیلی وقتا میدونی الان باید بکشی کنار ولی نمیکشی. میترسی . شرایط نمیذاره. کم کم زیر این فشار داغون میشی ولی این فوبیایی که پیدا کردی نمیذاره راه درستتو ادامه بدی...

]]>
کاش میشد ذهنمو کنترل کنم ... 2018-01-12T22:08:00+01:00 2018-01-12T22:08:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/502 نگار میگن قبل خواب به کارای اون روزت فکر کن، هرکی اینو گفته نمیدونه بعضی فکرا چه دلهره و حسی به ادم میتونن وارد کنن که به غیر از خوابی که میپره تا چندین ساعتم ذهنتو مشغول میکنه ... میگن قبل خواب به کارای اون روزت فکر کن، هرکی اینو گفته نمیدونه بعضی فکرا چه دلهره و حسی به ادم میتونن وارد کنن که به غیر از خوابی که میپره تا چندین ساعتم ذهنتو مشغول میکنه ...

]]>
میشد؟ 2018-01-06T21:07:00+01:00 2018-01-06T21:07:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/501 نگار کاش تو بچگی بهمون یاد میدادن قدر هر لحظه ی عمرمونو بدونیم تا الان اینجور افسرده وار حسرت گذشته رو نخوریم... کاش تو بچگی بهمون یاد میدادن قدر هر لحظه ی عمرمونو بدونیم تا الان اینجور افسرده وار حسرت گذشته رو نخوریم...

]]>
همیشه نالان 2017-12-31T21:24:00+01:00 2017-12-31T21:24:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/500 نگار بعضی وقتا خودمونم نمیدونیم چی میخوایم ولی توقع داریم خدا بدونه. بماند که هر چیم جلو پامون بذاره باز هم نالانیم...
 • بعضی وقتا خودمونم نمیدونیم چی میخوایم ولی توقع داریم خدا بدونه. بماند که هر چیم جلو پامون بذاره باز هم نالانیم...
 • ]]>
  تحملش سخته 2017-12-12T20:41:00+01:00 2017-12-12T20:41:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/499 نگار واسه ساختن همیشه باید کلشو خراب کرد؟ واسه ساختن همیشه باید کلشو خراب کرد؟

  ]]>
  نقطه عطفش کجا میشه؟؟؟ 2017-12-06T21:29:00+01:00 2017-12-06T21:29:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/498 نگار شنیدی که میگن زندگی بالا پایین داره؟واقعا بالا پایینه یا پایین و پایین تره؟؟؟چرا هر چی میگذره چون بدتر میشه باید به وضع بد قبل راضی بشیم؟دیگه سطح انتظاراتمون به کف رسید پس کی میرسیم اون بالا بالاهارم ببینیم؟شاید اون بالا فقط یه توهمه شیرینه .... شنیدی که میگن زندگی بالا پایین داره؟واقعا بالا پایینه یا پایین و پایین تره؟؟؟چرا هر چی میگذره چون بدتر میشه باید به وضع بد قبل راضی بشیم؟دیگه سطح انتظاراتمون به کف رسید پس کی میرسیم اون بالا بالاهارم ببینیم؟شاید اون بالا فقط یه توهمه شیرینه ....

  ]]>
  نسل جدید ، تفکر جدید 2017-11-12T19:49:00+01:00 2017-11-12T19:49:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/497 نگار این بایسکشوالی که شما به عنوان روشن فکری و خاص بودن میگی قدیما یه جور بهتر توضیحش میدادن... #هر فرهنگ وارداتی لزوما مناسب ما نیس.یکم فکر به خانواده،جامعه و فرهنگ و مذهب لازمه این بایسکشوالی که شما به عنوان روشن فکری و خاص بودن میگی قدیما یه جور بهتر توضیحش میدادن...


  #هر فرهنگ وارداتی لزوما مناسب ما نیس.یکم فکر به خانواده،جامعه و فرهنگ و مذهب لازمه

  ]]>
  نجوا 2017-09-24T21:35:00+01:00 2017-09-24T21:35:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/496 نگار دردناکه ولی گاهی دردناک ترین راه تنها گزینه ی موجوده دردناکه ولی گاهی دردناک ترین راه تنها گزینه ی موجوده

  ]]>
  یکم مهربون تر لطفا 2017-09-11T18:46:00+01:00 2017-09-11T18:46:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/495 نگار با ما زشتا یکم مهربون تر برخورد کنین،شایدتو نگاه اول خاص و جذاب نباشیم اما بازم بهمون شانس نشون دادن خودمونو بدین... با ما زشتا یکم مهربون تر برخورد کنین،شایدتو نگاه اول خاص و جذاب نباشیم اما بازم بهمون شانس نشون دادن خودمونو بدین...

  ]]>
  تلخه ولی... 2017-08-24T18:41:00+01:00 2017-08-24T18:41:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/494 نگار خدایا چرا منه امروزم،بخاطر رد شدن از خط قرمزای دیروزمه؛حتی اگه خودم یادم بره دنیاس که یادش میمونه. خدایا چرا منه امروزم،بخاطر رد شدن از خط قرمزای دیروزمه؛حتی اگه خودم یادم بره دنیاس که یادش میمونه.

  ]]>
  زندگی 2017-08-16T17:41:00+01:00 2017-08-16T17:41:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/493 نگار زندگی همینه زندگی مجموعه ای از چیزاییه که ما نمیخوایم... زندگی همینه

  زندگی مجموعه ای از چیزاییه که ما نمیخوایم...

  ]]>
  مساله این است 2017-07-13T17:10:00+01:00 2017-07-13T17:10:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/492 نگار یه جا خوندم:"دختر که باشی نمیدونی خونوادت نگران خودتن یا آبروشون" فاصله بین خودم و خودم 2017-07-07T11:26:00+01:00 2017-07-07T11:26:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/491 نگار هیچ فاصله ای به اندازه ی اونی که میخواستی بشی و اونی که شدی نیست... ادعای شعور همگانی 2017-05-13T19:47:00+01:00 2017-05-13T19:47:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/490 نگار باشعور بودن اونقد بد نیس که ارزش یه بار امتحان کردنم نداشته باشه ها, بیاین گاهی امتحانش کنین بی ضرره! کتاب بخونیم! 2017-05-12T18:33:00+01:00 2017-05-12T18:33:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/489 نگار چه هوای خوبیست امروز انقدر هوا خوب است که نمیدانم چای بنوشم یا خودم را دار بزنم!؟ گناه بزرگ بداخلاقا 2017-05-11T19:52:00+01:00 2017-05-11T19:52:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/488 نگار همیشه همینقد بداخلاقه,واسه همینه که اینقدر قد کشیده,آدمایی قد کوتاه نمیتونن بد باشن./گناه بزرگ,لعیا عادت عادت زندگی 2017-04-19T16:17:00+01:00 2017-04-19T16:17:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/487 نگار نبودن خیلی بهتر از بودن و عادت کردن و بعدم ترک کردنه.همیشه قضیه عشقی نیس که ممکنه حتی عادت به پیاده روی با دوست خاصی تو مکان و زمان خاص باشه... خیانت نوع سه 2017-04-14T16:46:00+01:00 2017-04-14T16:46:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/486 نگار فقط تو عشق و اعتماده میشه خیانت کرد یا تو دوستیم میشه؟ پ چرا احساس میکنم بهم خیانت شده ترس از عدم وجود 2017-04-06T20:39:00+01:00 2017-04-06T20:39:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/485 نگار هیرا:چیزی که وجود داخلی داشته باشه ترسناک نیست,چیزیکه وجود خارجی داشته باشه ترسناکه... سهون:یعنی چی؟ هیرا:ببین قبل از اینکه بابات بیاد و بدونی کیه ازش میترسیدید,اما وقتی اومد دیگه نترسیدید,کسی که وجودیت داره ترسناک نیست اما یه اسم یا یه نشونه یا یه روح همیشه ترسناک بوده و هست. #He is my son دلگرم کننده اس 2017-02-03T22:38:00+01:00 2017-02-03T22:38:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/484 نگار من نمیدونم که میتونم برات کاری بکنم یا نه، ولی هرکاری که میتونمو برات انجام میدم. ... 2016-12-20T16:12:00+01:00 2016-12-20T16:12:00+01:00 tag:http://khateratekhial.mihanblog.com/post/483 نگار بیشترین فاصله دنیا فاصله بین اونیه که میخواسی باشی و اونی که الان هستی